кино

“The Words”

Понякога, дори другите да ни простят, можем ли сами да си простим? Завладяваща история, замислящи въпроси, впечатляваща игра, прекрасна музика. Препоръчително за всеки, който твори.

“The Words”.

<span class="su-quote-cite">We all make choices in life. The hard thing is to live with them.</span>