кино

“The Words”

Понякога, дори другите да ни простят, можем ли сами да си простим? Завладяваща история, замислящи въпроси, впечатляваща игра, прекрасна музика. Препоръчително за всеки, който твори.

“The Words”.

We all make choices in life. The hard thing is to live with them.