кино

“Joy”

И още една вдъхновяваща история… Да имаш добра идея, да се бориш за нея, да падаш, да ставаш, да падаш лошо… и противно на законите на “бизнеса”, на вампирите – роднини и свещеното незнание – да успееш. На това му казвам аз упорство.
По истинската история на Joy Mangano