кино,  музика

“Begin again”

Има една мисъл, която харесвам отдавна: “Понякога пламъчето в човек угасва, но се случва друг да го разпали отново. Всеки от нас дължи много на онзи, който е разпалил огънчето му отново.”
“Begin again” е за това – за (не)случайните срещи, когато имаш зверска нужда от тях, за да … започнеш отново.