кино

At the edge of love

Кратък откъс (може би измислен) от живота на уелския поет Дилън Томас. II Световна война. На фона на разрушителните бомбардировки над Лондон красива жена пее 60 метра под земята, където все още мъждука надежда за нормално съществуване. Дни на безразсъдна дързост, безгрижен смях, ром и живот до последен дъх.  Безутешната непредсказуемост на дали-ще-има-утре се ражда любов – странна, не докрай осъзната, примесена с предчувствия за болка, споходена от далечни като призраци спомени от безвъзвратно отминали времена. преплетена с драматичните стихове на Дилън Томас.

трейлър >>