книги и цитати,  самоусъвършенстване

Тим Ферис в разговор с Мари Форлео

Oh, man… Дълъг, смислен, проникновен и много докосващ разговор на Мари Форлео с Тим Ферис. За бизнес нещата е ясно, но съм истински впечатлена и респектирана от смелостта и непринудеността, с която споделя толкова, толкова лични неща…

<span class="su-quote-cite">Unless your goals are specific you won't achieve them. Unless your fears are very specifically defined you cannot overcome them.</span>
<span class="su-quote-cite">You are never going to get the serious stuff done if you are serious all the time.</span>
<span class="su-quote-cite">If you try to make something that everyone is going to like, you're going to make something nobody's going to love.</span>

<span class="su-quote-cite">You have to figure out a way to love yourself to love other people fully.</span>