• книги и цитати,  разпилени

    Видения

    Да следваш сърцето си, накъдето те поведе. Независимо от посоката, от неизвестността, от страха, от трудностите, от задъхването. Да си уверен, че си избрал себе си и устремите ти те будят сутрин и затварят очите ти вечер, а през останалото време ги сънуваш. Дървета от бижута. Кехлибар, платина, старо злато, чудни видения в приказни цветове. Да си простичко щастлив. Да си искрено, издълбоко благодарен. Защото си благословен. „Ще летим, ще горим, ще говорим на хиляди странни езици и хиляди тайнствени птици във хаос ще прелитат над нас. Всеки миг, всеки час ще се раждаш отново, и нови ще бъдем, за още готови, луни-светлини, дни или нощи, щом кажа „Искам”, ти…