• арт зона,  книги и цитати

    От и за любими художници I

    Из “Гоген” Белинда Томсън “За да оцени човек литературно произведение, той трябва да е интелигентен и добре образован. За да оцените картина или музикално произведение обаче, се нуждаете освен от интелигентност и познания за изкуството, от специална нагласа и чувствителност, които не са дадени всекиму. С една дума трябва да сте родени с усет за изкуството и макар много хора да се смятат за такива, малцина са избраниците…” Из “Oбобщени бележки” “Aз намирам всичко за поетично. В най-дълбоките дебри на сърцето си дори, толкова мистериозни понякога, също съзирам поезия. Формите и цветовете, съчетани в хармония, създават сами по себе си поезия. Размислите върху живописта на друг художник предизвикват у мен…