арт зона,  книги и цитати

От и за любими художници I

Из “Гоген”
Белинда Томсън

“За да оцени човек литературно произведение, той трябва да е интелигентен и добре образован. За да оцените картина или музикално произведение обаче, се нуждаете освен от интелигентност и познания за изкуството, от специална нагласа и чувствителност, които не са дадени всекиму. С една дума трябва да сте родени с усет за изкуството и макар много хора да се смятат за такива, малцина са избраниците…”
Из “Oбобщени бележки”

“Aз намирам всичко за поетично. В най-дълбоките дебри на сърцето си дори, толкова мистериозни понякога, също съзирам поезия. Формите и цветовете, съчетани в хармония, създават сами по себе си поезия. Размислите върху живописта на друг художник предизвикват у мен особено усещане, поетично състояние, което става толкова по-силно, колкото по-силна е интелектуалната мощ на художника.”
Писмо до Винсент ван Гог

“В изкуството истината се крие в онова, което човек чувства в психичното състояние, в което се намира в момента. То е за тези, които искат, или са способни да мечтаят. Оставете онези, които не искат или се отказват от мечтите си. А мечтите винаги се пораждат от реалността на това, което ни заобикаля.”
Писмо до Винсент ван Гог

“Моят артистичен център е в мозъка ми и никъде другаде и съм силен, защото никога не позволявам на другите да ме отклонят от пътя ми и правя само онова, което ми идва отвътре.”

“Помислете също така върху музикалната роля, която цветът играе в съвременната живопис. С цвета, който е вибрация също като музиката, може да се постигне универсалното и същевременно най-убягващото от четката на художника в природата – вътрешната сила.”