изкуството като бизнес

Мотивиране на таланта

В един от сайтовете, за които съм абонирана в Google Reader, попаднах на интересна книга (An e-book for leaders, managers, directors — and other creative people) за мотивирането на креативните служители в компанията. Стори ми се достатъчно полезна като информация, за да си струва изчитането на близо 60 страници, така че споделям с удоволствие.

How to Motivate Creative People (Including Yourself) >>

2 Comments

  • seasons

    И аз си падам по алтернативни четива, ще я зачета. Thanks for sharing:)

  • acrista

    моля 🙂 не са толкова нови като идеи нещата, но все пак си струва да се прочете.

    това ми хареса като начало: We all recognise the stereotype of the creative person — brilliant, temperamental, introverted,
    alternately consumed with pride then racked with self-doubt. Difficult. Eccentric. Possibly mad.