арт зона

Моите облачни думи

Доскоро не подозирах, че от думите могат да се правят облаци. всъщност, казват, че облаците могат да се направят от всичко – заразителен смях, захарен памук, дъждовни капки, големи и малки снежинки, смешни истории с висока или пък ниска плътност, хартиени фигурки на дракони и пухкави бели приказки. и от думи. разпилени мисли, подредени стихове (римувани и не-чак-до-там), редове за песни, разни откъси от сериозни романи и забравени на тавана легенди. Ето ги моите първи облачни опити. ако ви се стори забавно и се престрашите да се заоблачите, тук е мястото за облачно паркиране: wordle.net.