книги и цитати,  разпилени

Видения

Да следваш сърцето си, накъдето те поведе. Независимо от посоката, от неизвестността, от страха, от трудностите, от задъхването. Да си уверен, че си избрал себе си и устремите ти те будят сутрин и затварят очите ти вечер, а през останалото време ги сънуваш. Дървета от бижута. Кехлибар, платина, старо злато, чудни видения в приказни цветове. Да си простичко щастлив. Да си искрено, издълбоко благодарен. Защото си благословен.

„Ще летим, ще горим,
ще говорим на хиляди странни езици
и хиляди тайнствени птици
във хаос ще прелитат над нас.
Всеки миг, всеки час
ще се раждаш отново,
и нови ще бъдем,
за още готови,
луни-светлини, дни или нощи,
щом кажа „Искам”, ти казвай „Още!”
Поискай!
Поисках, и ето: Всемирът
безпомощен проси от нас милостиня.
Дори и вече да имаме Цялото,
не спирай! – и това е само Началото!…”