Ashes and snow / A novel in letters

сигурно са малко хората, които не биха разпознали фотографията на Gregory Colbert – за мен тя излъчва покой, равностоен на медитация от първия миг, в който я зърнах; поезия, без да има строфи, докосване, без физическо присъствие…
сега, след като държа в ръцете си уникалното издание на романа Ashes and Snow, всички елементи на този великолепен замисъл (фотографии, филм, писма) застинаха в съвършено цяло, за да разкажат една необикновена сюрреална история.

Из писмата:

Letter 1

To the princess of the elephants,
I disappeared exactly one year ago. On that day I received a letter. It called me back to the place where my life with the elephants began
Please forgive me, for the silence between us has been unbroken for one year.
I will never be more of myself than in these letters.
They are my maps of the bird path, and they are all that I know to be true.”

Letter 6

“(…) I noticed he was carrying a vase. He handed me the vase and said,
“Always remember to carry a vase in your dreams. If the stars were bright and you see a well, go to the well. Lower your vase if a constellation of stars is reflected upon the water. Make a wish just before the vase touches the water’s surface.

“Sometimes when you raise the vase it will be full, sometimes it would be empty. if the vase is full, drink deeply. If the vase is empty, drink deeper still. Therein lies the secret to being free: taste the waters of both bitterness and bliss.

“Remember that it is not important if the vase is full or empty. What matters is that you never stop wishing, never stop dropping your vase into wells.” (…)

Letter 68

A pod of whales was lying like long reclining Buddhas on the sea.
My sister and I put our ears to the bottom of the boat so we could listen to their songs.

We turned to my grandfather and asked, “What do their song mean?”

“The whales do not sing because they have an answer,” he said.
“They sing because they have a song.”

Letter 74

I still have the first letter that you wrote to me. I carry it with me like a garden in my pocket.

If you come to me at this moment
your minutes will become hours
your hours will become days
and your days will become a lifetime.

I am never sure if I am reading the letter or the letter is reading me.

Letter 80

(…) At times I have trouble writing to you. The imperfection of words leads me to take my camera on a walkabout. If someone asks me what I am photographing, I reply that I am writing a letter. (…)
What I would like to say to you is, if you could look through my heart, you would see. And with three images from my camera, I whisper Neruda’s words, “I want to do to you what spring does to cherry tree.”

“Letter 84

An elephant with his trunk raised is a ladder to the stars.

A breaching whale is a ladder to the bottom of the sea.

My photographs are a ladder to my dreams.

These letters are ladders to you.”

Letter 91

(…) “After my mother shaved my head on my third birthday, I stepped into our back garden and it began to rain. I felt thousands of silk threads caressing my skin and heard the sounds of raindrops falling upon my clean-shaven head. I heard many octaves of the song of rain – rain on sand, rain on stone, rain on bird’s wings, rain on palm leaves, rain on river. The drops rolled down on my forehead , down the bridge of my nose, and onto the tip of my tongue. As I walked, the motion of my feet followed the rhythms of rain, and when I lay on the wet green grass, my head felt like a stone being cooled and polished by a river. (…)

Letter 188

(…) Perhaps I misunderstood the lesson that the whales and my teacher were trying to give me – that you embrace wonder, that you feel wonder without even really understanding it.

I made the same mistake with you.

I should have spent less time trying to understand you and more time simply loving your enigmas.

Letter 199

(…) “The quiet that hovers over the surface of the river is never as deep or as pure as the silence that is to found within it. If at the end of your life you can look back and compare the love you have had for a woman with the purity of the silence on the bottom of this river, then you will be able to say that you have lived.

Letter 349

I cannot remember my father holding my mother in his arms. No matter how hard I try, I can never see that image.
He taught me many things. He taught me poetry, zoology, biology, astronomy,, and geography. He showed me many things, but he never showed me how to take the woman you love and hold her in your arms.
He never showed me how to give yourself.
All that I know of love, I learned from you.
You gave yourself.

Letter 365

(…) It is my last wish that you burn the three hundred and sixty-five letters, one by one by one. Do not fear that you are burning my heart down. When I first wrote the letters, I believed they would be what remained of me after my death. Now I see that what will survive of me is my love for you. What matters is not what is written on the page. What matters is what is written in the heart.

So burn the letters and lay their ashes on the snow at the rivers’ edge. When spring comes and the snow melts and the river rises, return to the banks of the river and reread my letters with eyes closed; let the words and images wash over your body like waves. Reread the letters with your hand cupped over your ear; listen to the songs of eden. Page after page after page, fly the bird path. and maybe, maybe, you will feel something like my love for you.”

за живописването

“В известен смисъл съм доволен, че не съм учил живопис. Тогава може би щях да се науча да отминавам такива ефекти, а сега си казвам: не, точно това ми трябва, ако не може, няма що, значи не може, но все пак ще се опитам, макар и да не зная как да го направя. Как го живописвам, сам не зная, сядам с бялата дъска пред някое кътче, което ме грабва, наблюдавам това, което е пред очите ми, казвам си, от тази бяла дъска трябва да излезе нещо – после се връщам недоволен вкъщи – захвърлям дъската настрани и като си поотпочина малко, пак я измъквам и я съцерзавам с някакъв страх – и пак съм недоволен, защото чудната природа е още твърде жива в паметта ми, за да бъда доволен, – но все пак виждам в работата си някакво отражение от това, което ме е завладяло, виждам, че природата ми е проговорила, казала ми е нещо и аз съм го стенографирал.”

Винсент Ван Гог
“Из писмата на художника до брат му Тео”

цитат на деня


“Четенето на книги е като гледането на картини, човек трябва от пръв поглед, без колебание, да открие хубавото и да бъде сигурен в преценката си.”

Винсент Ван Гог
“Писма”

от и за любими художници I

из “Гоген”
Белинда Томсън

“За да оцени човек литературно произведение, той трябва да е интелигентен и добре образован. За да оцените картина или музикално произведение обаче, се нуждаете освен от интелигентност и познания за изкуството, от специална нагласа и чувствителност, които не са дадени всекиму. С една дума трябва да сте родени с усет за изкуството и макар много хора да се смятат за такива, малцина са избраниците…”
Из “Oбобщени бележки”

“Aз намирам всичко за поетично. В най-дълбоките дебри на сърцето си дори, толкова мистериозни понякога, също съзирам поезия. Формите и цветовете, съчетани в хармония, създават сами по себе си поезия. Размислите върху живописта на друг художник предизвикват у мен особено усещане, поетично състояние, което става толкова по-силно, колкото по-силна е интелектуалната мощ на художника.”
Писмо до Винсент ван Гог

“В изкуството истината се крие в онова, което човек чувства в психичното състояние, в което се намира в момента. То е за тези, които искат, или са способни да мечтаят. Оставете онези, които не искат или се отказват от мечтите си. А мечтите винаги се пораждат от реалността на това, което ни заобикаля.”
Писмо до Винсент ван Гог

“Моят артистичен център е в мозъка ми и никъде другаде и съм силен, защото никога не позволявам на другите да ме отклонят от пътя ми и правя само онова, което ми идва отвътре.”

“Помислете също така върху музикалната роля, която цветът играе в съвременната живопис. С цвета, който е вибрация също като музиката, може да се постигне универсалното и същевременно най-убягващото от четката на художника в природата – вътрешната сила.”