Kак да аранжираме картини – част III – спалня

Най-класическият избор за тази позиция – пейзажно ориентирана като формат картина, която като ширина почти обхваща таблата и е близо до нея.
Подобна идея, но с акцентна стена в тъмен цвят.
Диптих върху тъмна акцентна стена – съвсем близо до таблата. Тук наличието на силен цвят компенсира вертикалния обем на произведенията.
Три еднакви по големина творби отново на акцентна стена.
Асиметрията също е възможна, като равняването по долния ръб и близкото разположение спрямо таблата допринасят за хармонията.