irish fun

“Да те обичам само
достатъчно трябва да е днес.
Затова нека се радваме на дара
да е споделено.
Докато нечия ръка
оформи глинената самота,
търсейки отново и отново
твоето име в нощта.
И ако тази тайнствена ръка
не сети нивга съвършенство ново,
като безкрайна песен
ще остана
до моята любов,
в пламъците силата ми се роди
и ме направи истински
над купчина развалини…”

goldfish memory >>